18 ตุลาคม 2555
แจ้งเตือนวันซื้อขายสุดท้ายผ่านระบบ SET ที่นักลงทุนจะได้รับสิทธิในการจอง JMT
อ่านเพิ่มเติม
16 ตุลาคม 2555
ตลาดหลักทรัพย์แจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นของ JMART ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ JMT(ไม่ขึ้นเครื่องหมาย XR หุ้น JMART)
อ่านเพิ่มเติม
12 ตุลาคม 2555
ชี้แจงแก้ไขสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมซื้อไอพีโอ JMART ต่อ JMT ตามที่ปรากฎในสื่อหนังสือพิมพ์
อ่านเพิ่มเติม
10 ตุลาคม 2555
แจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (JMT)
อ่านเพิ่มเติม
02 ตุลาคม 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 4 ตุลาคม 2555
อ่านเพิ่มเติม
01 ตุลาคม 2555
รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กันยายน 2555
อ่านเพิ่มเติม
25 กันยายน 2555
แจ้งย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
31 สิงหาคม 2555
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ครั้งที่ 3(แก้ไขระยะเวลาแจ้งความจำนง)
อ่านเพิ่มเติม
31 สิงหาคม 2555
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม
14 สิงหาคม 2555
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2555 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20% (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
14 สิงหาคม 2555
การเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2555
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2555 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%
อ่านเพิ่มเติม