คุณปัญญา ชุติสิริวงศ์

ผู้อำนวยการสายงานกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
T.
+66 02 308 8196