คุณปัญญา ชุติสิริวงศ์

ผู้อำนวยการสายงานกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
T.
+66 02 308 8196