ภาพรวมธุรกิจ เพื่อนักลงทุน

ภาพรวมธุรกิจ เพื่อนักลงทุน

ภาพรวมธุรกิจ เพื่อนักลงทุน

ราคาหลักทรัพย์

จุดเด่นในการลงทุน

x
มูลค่าเพิ่มขึ้นจากวันที่ เรา IPO

เจ มาร์ท เป็นกลุ่มธุรกิจที่เน้นไปที่การสร้าง Synergy Ecosystem ของธุรกิจ Retail ในการเติบโต

เจ มาร์ท มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 35X จากวันที่ เรา IPO

+
ล้านบาท หนี้คงค้างภายใต้การบริหาร

เจ มาร์ท มีกลุ่มธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร และเป็นธุรกิจที่มีจุดยืนในตลาดในอันดับต้นของประเทศ

ทั้งธุรกิจจัดจำหน่ายมือถือ และธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพที่ เรามีพอร์ตการลงทุนในหนี้ด้อยคุณภาพเกือบ 2 แสนล้านบาท

+
ร้านจำหน่ายมือถือของ เจ มาร์ท และ 4,000 ตัวแทนจำหน่ายของซิงเกอร์

เจ มาร์ท มีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งหน้าร้านกว่า 200 สาขา มีตัวแทนของ Singer มากกว่า 4,000 คน และเรากำลังพัฒนาช่องทางการขายแบบ Synergy เพื่อเข้าหาผู้บริโภคในระดับจุลภาค

พันธมิตรทางธุรกิจ

เจ มาร์ท มีพันธมิตรที่เข้มแข็งทั้งใน ธุรกจมือถือที่เราเป็นพันธมิตรกับ AIS และธุรกิจการเงินที่เราเป็นพันธมิตรกับ KB Kookmin Card ซึ่งเป็นบริษัทการเงินอันดับต้นๆ จากประเทศเกาหลีใต้

ผลประกอบการ

Q3/2020 Consolidated Net Profit

หน่วย : ล้านบาท

 mb

Q3/2020 Net Profit

110% Growth and 9 month 2020 is 527 mb.

%

Q3/2020 Net Profit Margin

Reflect Profitability Performance of its investment

 times

Q3/2020 IBD/E ratio

Slightly increase from end of 2019

ผลประกอบการรายไตรมาส

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562
เปิดดู
Analyst Presentation Quarter 3/2020
Analyst Presentation Quarter 3/2020
เปิดดู
Company Profile
Company Profile
เปิดดู

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันจันทร์ 02 พ.ย.
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

10.00 น.
189 อาคาร เจ มาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี 20 ส.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2563

13.15-14.00
รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ