27 ธันวาคม 2531

ก่อตั้งบริษัทโดยเป็นผู้จัดจําหน่าย สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมบริการเช่า

2537

ก่อตั้งบริษัท บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (JMT)

2543

ก่อตั้งบริษัท เจเอเอส แอสเซ็n จํากัด (J)

25 มิถุนายน 2552

Jay Mart เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2554

ก่อตั้งบริษัท ก่อตั้งบริษัท เจเอ็มที พลัส จํากัด (JMT Plus)

27 พฤศจิกายน 2555

JMT เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558

JJMT Plus เซ็นสัญญาในการว่าจ้างให้ Shinsei Financial Group พัฒนาระบบ

8 มิถุนายน 2558

Jay Mart เข้าลงทุนใน SINGER โดย ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 24.99

10 พฤศจิกายน 2558

J เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

2559

ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยการ แยกสายธุรกิจให้ชัดเจน

2560

Established J Ventures

2561

Initial Coin Offering JFIN

2562

JMT in SET100

2563

Jay Mart and KB Kookmin Card signing Joint Venture Agreement to invest in J Fintech