วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์มูลค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสีย ผ่านการลงทุนใน Synergy และเทคโนโลยี

พันธกิจ

J

Joyful

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เต็มไปด้วยความสุข เพื่อความสุขในการทำงานของพนักงานของเรา

M

Moral

เราให้คำมั่นสัญญาบนพื้นฐานของคุณธรรม ในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

A

Alliance

เราสร้างพันธมิตรและสร้างความร่วมมือในดำเนินธุรกิจ เพื่อเป้าหมายในการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจการเงิน

R

Retail

เรามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก สู่การการขยายตัวในอนาคต

T

Technology

เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการส่งมอบแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีคุณค่าที่มากขึ้นให้กับผู้บริโภค