ชื่อนักวิเคราะห์ ชื่อบริษัท โทรศัพท์
คุณธนัฐภัทร สุขศรีชวลิต บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-658-5000 ต่อ 1401
คุณธนนท์ กรปิ่นสุวรรณ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 02-081-2787
คุณสุวัฒน์ วัฒนพรพรหม บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 02-680-1111
คุณธนัท พจน์เกษมสิน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 02-618-1333
นาวสาวจุฑามาศ เต็มวัฒนางกูร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 02-351-1801 ต่อ 5441