บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ("เจวีซี")

บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด (JVC) ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 เป็นบริษัทร่วมทุนและผู้สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลของเจมาร์ทกรุ๊ป

วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นองค์กรร่วมทุนชั้นนำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจเจมาร์ท กรุ๊ป ที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นเจมาร์ท และความมั่งคั่งให้กับลูกค้า และเพิ่มมิติใหม่ให้กับธุรกิจเจมาร์ท โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการค้าปลีกและการเงิน

ดูเพิ่มเติม:

Artificial Intelligence

Big Data Analysis

Credit Scoring

Distributed Ledger Technology

E-KYC, E-Wallet & Payment Gateway