บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ("JMT")

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ("JMT") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการติดตามหนี้และบริหารหนี้ในประเทศไทย. JMT ถือเป็นผู้นำในการบริหารหนี้โดยเฉพาะการจัดการหนี้ด้อยคุณภาพที่ไม่มีหลักประกัน. ปัจจุบัน JMT ได้รับหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินกว่า 200,000 ล้านบาทซึ่งมียอดหนี้เสียที่เป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("JMI")

บริษัท เจ มาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ JMI ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ JMT Network Services PCL ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย JMI มีเป้าหมายที่จะรวมธุรกิจประกันภัยและเทคโนโลยีหรือ InsurTech เพื่อการดำเนินธุรกิจ JMI ได้รับรางวัล บริษัทประกันที่ดีที่สุด 20 อันดับแรกประจำปี 2020 พิจารณาโดย IDC Financial Insights ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาและการวิจัยด้านดิจิทัลและไอที

บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“KB J Capital”)

บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“KB J Capital”) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นการร่วมทุนระหว่าง Jaymart Group และ KB Kookmin Card Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทบัตรเครดิตระดับแนวหน้าภายใต้ KB Financial Group Inc อันดับ 1 ของเกาหลีใต้ ปัจจุบัน KB J Capital ให้บริการสินเชื่อในหลายรูปแบบ อาทิ สินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย สินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย สินเชื่อมือถือหรือสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าแคชจอย สินเชื่อรถยนต์แคชจอย และสินเชื่อประเภทอื่นๆ ผ่านแบรนด์ใหม่คือ “Kashjoy” KB J Capital จะยกระดับและปรับปรุงธุรกิจสินเชื่อเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าและเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ตลาดบัตรเครดิตในอนาคตอันใกล้ ด้วยเทคโนโลยีและความรู้ขั้นสูงของ KB Kookmin Card ผสานการผนึกกำลังกับกลุ่ม Jaymart

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("ซิงเกอร์")

ในปี 2562 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("ซิงเกอร์") เป็น บริษัท ร่วมที่ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “ซิงเกอร์” โดยให้บริการเช่าซื้อและสินเชื่อทะเบียนรถ (C4C) ซิงเกอร์ ประเทศไทย ได้รับการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพเนื่องจากเทคโนโลยีและระบบของเครือข่ายที่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบซิงเกอร์เอง ปัจจุบันพอร์ตการให้กู้ยืมของซิงเกอร์ เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการขยายตัวของธุรกิจ C4C และ ซิงเกอร์สามารถควบคุมคุณภาพของพอร์ตการให้กู้ยืมเอ็นพีแอล ซึ่งเป็นอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม