บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ("JMT")

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ("JMT") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการติดตามหนี้และบริหารหนี้ในประเทศไทย. JMT ถือเป็นผู้นำในการบริหารหนี้โดยเฉพาะการจัดการหนี้ด้อยคุณภาพที่ไม่มีหลักประกัน. ปัจจุบัน JMT ได้รับหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินกว่า 200,000 ล้านบาทซึ่งมียอดหนี้เสียที่เป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("JPI")

JP Insurance หรือ JPI ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ JMT Network Services PCL ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย JPI มีเป้าหมายที่จะรวมธุรกิจประกันภัยและเทคโนโลยีหรือ InsurTech เพื่อการดำเนินธุรกิจ JPI ได้รับรางวัล บริษัทประกันที่ดีที่สุด 20 อันดับแรกประจำปี 2020 พิจารณาโดย IDC Financial Insights ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาและการวิจัยด้านดิจิทัลและไอที

บริษัท เจฟินเทค จำกัด ("J Fintech")

บริษัท เจฟินเทค จำกัด ("J Fintech") ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินภายใต้แบรนด์ "J Money" J Fintech ใช้ฟินเทคเพื่อนำเสนอบริการที่ดีกว่าสำหรับการปล่อยสินเชื่อผู้บริโภคในประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้, J Fintech จับมือร่วมทุนกับ KB Kookmin Card Co. , Ltd ผู้นำด้านผู้ให้บริการบัตรเครดิตในเกาหลีใต้เพื่อขยายธุรกิจในไทย J Fintech จะมีเส้นทางใหม่สำหรับธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("ซิงเกอร์")

ในปี 2562 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("ซิงเกอร์") เป็น บริษัท ร่วมที่ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “ซิงเกอร์” โดยให้บริการเช่าซื้อและสินเชื่อทะเบียนรถ (C4C) ซิงเกอร์ ประเทศไทย ได้รับการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพเนื่องจากเทคโนโลยีและระบบของเครือข่ายที่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบซิงเกอร์เอง ปัจจุบันพอร์ตการให้กู้ยืมของซิงเกอร์ เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการขยายตัวของธุรกิจ C4C และ ซิงเกอร์สามารถควบคุมคุณภาพของพอร์ตการให้กู้ยืมเอ็นพีแอล ซึ่งเป็นอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม