โปรดเลือกประเภทเอกสาร และกดค้นหาเพื่อคัดกรองเอกสารที่ต้องการ

ประเภทของรายงาน ดาวน์โหลด

ปี 2567

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2567
ดาวน์โหลด
Analyst Presentation Quarter 1/2024
ดาวน์โหลด
Analyst Presentation Quarter 1/2024
ดาวน์โหลด