รางวัลที่ได้รับ

2553
ได้รับเกียรติบัตร Superbrand จาก Superbrands Organization เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน
2552
ได้รับเกียรติบัตร Superbrand จาก Superbrands Organization เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน
2550
รางวัล “Best Partner 2007” จาก Sony Ericsson Dealers Conference 2007
2549
ได้รับรางวัล “2006 Asia-Pacific Top 10 Reseller Award” จาก Dopod International Corporation
2549
ได้รับรางวัล “High Performance of the Year 2006” จาก O2 (Online) Limited
2549
ได้รับเกียรติบัตร Superbrand จาก Superbrands Organization ติดต่อกันเป็นปีที่สอง
2548
ได้รับเกียรติบัตร Superbrand จาก Superbrands Organization เป็นปีแรก โดยเป็นบริษัทค้าปลีก มือถือบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเกียรติบัตรดังกล่าว
2546
ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรอง มาตรฐาน SGS ซึ่งเป็นบริษัทขายปลีกโทรศัพท์ เคลื่อนที่บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศที่ได้รับการรับรอง
2544
ได้รับรางวัล “ตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2544” จาก บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2544
ได้รับรางวัลด้านการตกแต่งและก่อสร้างร้านค้าจาก บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด
2544
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทร้านค้า “Happy Millennium” จาก บริษัท อิริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด
2543
Received “Outstanding Cellular 900 and Digital GSM Mobile Phone Sales, Bangkok and Metropolitan” award from Advanced Info Service Public Company Limited.
2543
ได้รับรางวัลดีเด่น “ประเภทยอดขายตัวแทนจำหน่ายมือถือพร้อมใช้ วัน-ทู-คอล เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล” จาก บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2543
ได้รับรางวัล “ยอดขายและบริการดีเด่น” จาก บมจ. โทเทล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2542
ได้รับรางวัล “ร้านค้าที่ให้การสนับสนุนสูงสุดสำหรับรายการส่งเสริมการขาย ท่องโลกความฝันกับ โนเกีย 5100 ซีรีส์” จาก บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด
2542
ได้รับรางวัลตัวแทนจำหน่ายที่ประสบความสำเร็จ และมี “ยอดขายสูงสุด” จาก บมจ. เอ็มลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2541
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมยอดขายสูงสุด ประเภทตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ เซลลูลาร์ 900 และดิจิตอล จีเอสเอ็ม เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จาก บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2538
ได้รับรางวัล “ตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอล จีเอสเอ็ม ยอดเยี่ยม” จาก บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส