วันอังคาร 07 ม.ค.
ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว “Endless Possibilities Join us for Jaymart’s Business Direction 2014”

10:00-14:00
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล

วันจันทร์ 19 ส.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2556

09:00-10:30
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันพุธ 10 เม.ย.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

09:00
ณ สำนักงานใหญ่บริษัทเจมารฺ์ท เลขที่ 325/8 อาคาร เจ มาร์ท ตึกบี ห้องประชุมชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

วันอังคาร 26 ก.พ.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2555

13:15-14:30
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันพุธ 12 ธ.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2555

10:00-12:00
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันศุกร์ 11 พ.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2555

10:45-12:15
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันศุกร์ 11 พ.ย.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2554

14:45-16:00
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ 07 มี.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2553

09:00-10:30
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย