วันศุกร์ 19 ส.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2559

14.10-15.10
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ 08 เม.ย.
Annual General Meeting of Shareholders 2016

10.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันจันทร์ 29 ก.พ.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558

15:20-16:20
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

วันจันทร์ 17 ส.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2558

15:20-16:20
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดี 09 เม.ย.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

10:00
สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/8 อาคาร เจ มาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

วันอังคาร 24 ก.พ.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2557

15:20-16:20
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดี 14 ส.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2557

13:00-14:00
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันพุธ 09 เม.ย.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

09:00
ณ สำนักงานใหญ่บริษัทเจมารฺ์ท เลขที่ 325/8 อาคาร เจ มาร์ท ตึกบี ห้องประชุมชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

วันอังคาร 11 มี.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2556

11:10-12:00
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันอังคาร 07 ม.ค.
ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว “Endless Possibilities Join us for Jaymart’s Business Direction 2014”

10:00-14:00
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล

วันจันทร์ 19 ส.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2556

09:00-10:30
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันพุธ 10 เม.ย.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

09:00
ณ สำนักงานใหญ่บริษัทเจมารฺ์ท เลขที่ 325/8 อาคาร เจ มาร์ท ตึกบี ห้องประชุมชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240