วันจันทร์ 09 มี.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2562

13:00 - 14:00
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันพุธ 18 ก.ย.
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

10.00
189 อาคาร เจ มาร์ท บี ถ.รามคำแหง แขวงราษฏร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

วันพฤหัสบดี 22 ส.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2562

14:10 - 15:10
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันพุธ 17 เม.ย.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

14.00
189 อาคาร เจ มาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ 04 มี.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2561

11.20-12.35
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี 22 พ.ย.
“กลุ่ม JMART พบผู้ลงทุน” แถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2561

12:30 - 16: 00
ห้อง B601-602 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันพุธ 15 ส.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561

13:00 - 14:00
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ 09 เม.ย.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

14:00
189 อาคาร เจ มาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

วันพุธ 07 มี.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560

13:00 - 16:00
หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดี 21 ธ.ค.
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

14:00
สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/8 อาคาร เจ มาร์ท ตึกบี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ 21 ส.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560

13:00 - 14:00
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ 07 เม.ย.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

14.00
สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/8 อาคาร เจ มาร์ท บี ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ