26 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรม “Enjoy Smarter Run”

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย โดยจัดกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทางโดยผู้ที่สะสมระยะทางได้มากที่สุด 50 ลำดับแรกจะได้รับรางวัลเป็น เหรียญ JFIN ที่เป็นสกุลเงินดิจิทัลของทางบริษัท โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2565 พนักงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องวิ่งแล้วส่งผลการวิ่งมาทาง line : Jaymart people connect โดยสามารถสะสมระยะทางการวิ่งได้จนกว่าถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม คือพนักงานมีกิจกรรมสัมพันธ์ ชวนกันไปวิ่ง ได้มีการแข่งขันพูดคุย ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของพนักงาน รวมไปถึงในมุมบริษัทได้ใช้เหรียญ JFIN ซึ่งเป็นเหรียญดิจิทัลของบริษัทให้ได้มีการใช้งานจริงเป็นเป็นสร้างมูลค่าให้เหรียญ JFIN อีกทางหนึ่งด้วย