เจ มาร์ท ส่งต่อปฏิทินเก่าเพื่อเปลี่ยนปฏิทินเก่าให้มีคุณค่า เพื่อการเรียนรู้สำหรับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา
09 มกราคม 2564
เจ มาร์ท ส่งต่อปฏิทินเก่าเพื่อเปลี่ยนปฏิทินเก่าให้มีคุณค่า เพื่อการเรียนรู้สำหรับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา
อ่านเพิ่มเติม
โครงการห้องน้ำเพื่อน้อง
08 ธันวาคม 2563
โครงการห้องน้ำเพื่อน้อง
อ่านเพิ่มเติม
โครงการชงเพื่อหมอ
08 พฤษภาคม 2563
โครงการชงเพื่อหมอ
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ ” สมทบทุนเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วย COVID-19”
15 เมษายน 2563
โครงการ ” สมทบทุนเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วย COVID-19”
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ อาวุโส So Smart”
06 เมษายน 2562
โครงการ อาวุโส So Smart”
อ่านเพิ่มเติม
การบริจาคสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ โรงพยาบาลศิริราช
06 เมษายน 2562
การบริจาคสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ โรงพยาบาลศิริราช
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม ห้องน้ำเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด จังหวัด กาญจนบุรี
06 เมษายน 2562
กิจกรรม ห้องน้ำเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด จังหวัด กาญจนบุรี
อ่านเพิ่มเติม