“บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” (ANTI-CORRUPTION) และพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชัน เจมาร์ท กรุ๊ป ประจำปี 2566
27 ตุลาคม 2566
“บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” (ANTI-CORRUPTION) และพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชัน เจมาร์ท กรุ๊ป ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
CLIMATE CARE FORUM 2023
20 ตุลาคม 2566
CLIMATE CARE FORUM 2023
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมวันแม่
11 สิงหาคม 2566
กิจกรรมวันแม่
อ่านเพิ่มเติม
Jaymart Step Challenge
19 กรกฎาคม 2566
Jaymart Step Challenge
อ่านเพิ่มเติม
Jaymart Group จับมือกับ Trash HERO Thailand ร่วมกันเดินเก็บขยะในชุมชนคลองเตย
25 มิถุนายน 2566
Jaymart Group จับมือกับ Trash HERO Thailand ร่วมกันเดินเก็บขยะในชุมชนคลองเตย
อ่านเพิ่มเติม
Jaymart Newsletter เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
31 พฤษภาคม 2566
Jaymart Newsletter เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม
คนไทยไร้ E-Waste กับ เจมาร์ท
24 พฤษภาคม 2566
คนไทยไร้ E-Waste กับ เจมาร์ท
อ่านเพิ่มเติม
Jaymart Pop Up Market กิจกรรมตลาดใจ
31 มีนาคม 2566
Jaymart Pop Up Market กิจกรรมตลาดใจ
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “ปันน้ำใจให้น้อง”
31 ธันวาคม 2565
กิจกรรม “ปันน้ำใจให้น้อง”
อ่านเพิ่มเติม
มอบอาหารและน้ำ สำหรับผู้ป่วยโควิด
30 พฤศจิกายน 2565
มอบอาหารและน้ำ สำหรับผู้ป่วยโควิด
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม Jaymart Charity “พลังใจ ให้โลหิต”
30 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรม Jaymart Charity “พลังใจ ให้โลหิต”
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “เจมาร์ท ปันรัก รับ เพื่อให้”
30 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรม “เจมาร์ท ปันรัก รับ เพื่อให้”
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตร “Effective Coaching For Sales Leader”
30 พฤศจิกายน 2565
หลักสูตร “Effective Coaching For Sales Leader”
อ่านเพิ่มเติม
การดำเนินกิจกรรมของเจมาร์ท เพื่อลดพลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์
30 พฤศจิกายน 2565
การดำเนินกิจกรรมของเจมาร์ท เพื่อลดพลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์
อ่านเพิ่มเติม
Jaymart Solar rooftop เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2565
30 พฤศจิกายน 2565
Jaymart Solar rooftop เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “Jaymart Social Impact”
29 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรม “Jaymart Social Impact”
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตร "เทคนิค Coaching ด้วย ใจ"
29 พฤศจิกายน 2565
หลักสูตร "เทคนิค Coaching ด้วย ใจ"
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ “อาวุโส So Smart”
31 ตุลาคม 2565
โครงการ “อาวุโส So Smart”
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมมอบรางวัล “Long Service Awards Ceremony”
31 ตุลาคม 2565
กิจกรรมมอบรางวัล “Long Service Awards Ceremony”
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “Town Hall”
03 ตุลาคม 2565
กิจกรรม “Town Hall”
อ่านเพิ่มเติม