06 เมษายน 2562

กิจกรรม ห้องน้ำเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด จังหวัด กาญจนบุรี

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือได้ทำพิธีส่งมอบห้องน้ำ ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเค็ด อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะผู้บริหารของ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561