19 กรกฎาคม 2566

Jaymart Step Challenge

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (JMART) ได้รวมพลังผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มเจมาร์ททุกบริษัท เปิดตัวกิจกรรม ฉลองครบรอบ 35 ปี เจมาร์ท ด้วยการจัดแคมเปญ 350 ล้านก้าว กลุ่มเจมาร์ทร่วมใจมุ่งหน้าก้าวเดินต่อไปด้วยกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนคือแรงขับเคลื่อนสำคัญตลอดระยะเวลา 35 ปี ที่ผ่านมา และจะก้าวต่อไปให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท พร้อมกับความห่วงใยเป็นอย่างมากต่อสุขภาพของพนักงานทุกคน ซึ่งกิจกรรม 350 ล้านก้าวในครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานได้ออกกำลังกายรักษาสุขภาพ และมีสุขภาพที่ดี เพื่อเติบโตไปด้วยกัน

อีกทั้ง บริษัท เวอร์ชวล (Wirtual) เป็นผู้ให้การสนับสนุนแอปพลิเคชั่นเพื่อนับก้าวในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่ง WIRTUAL APPLICATION เป็น Web health & sport tech platform ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้งานใน 179 ประเทศ และมีบริษัทเข้าร่วมมากกว่า 50 บริษัท และที่สำคัญ WIRTUAL เป็นแอปฯ ที่เชื่อมต่อระหว่างโลก บล็อกเชน และ real world use case อีกด้วย