24 พฤษภาคม 2566

คนไทยไร้ E-Waste กับ เจมาร์ท

เจมาร์ท ได้ร่วมมือกันเปิดตัวกิจกรรม “คนไทยไร้ E-Waste” ขึ้น ณ ร้านค้าเจมาร์ท โมบาย ชั้น 3 สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว โดยนายธีรวัฒน์ จันทร์วิจิตรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด และ นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจากทั้งสององค์กรเดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG ยกระดับกระบวนการดำเนินธุรกิจ สู่การเป็นต้นแบบองค์กรยั่งยืน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม เพื่อมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมาย “การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน” ของ UNSDGs ด้วยการจัดการของเสียของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการดำเนินธุรกิจที่หมดอายุ ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดกิจกรรมกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันสร้างต้นแบบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติสิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมกันจัดการขยะอันตรายประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ผ่านกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลใหม่ๆ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทั้งในด้านการนำดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุ่งใช้จุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้แก่คนไทยและประเทศ

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าที่นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาส่งมอบที่ร้านเจมาร์ท โมบาย นอกจากจะเป็นการทิ้งขยะให้ถูกวิธีและนำไปทำลายให้ถูกที่แล้ว ยังได้รับ J Point ที่ได้รับสามารถนำไปใช้แทนเงินสด ใช้แลกสิทธิพิเศษต่างๆ มากมายในบริษัทที่ร่วมรายการ หรือสามารถร่วมทำบุญให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพียงร่วมบริจาค J Point โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชิ้น ได้รับ 100 J Point ซึ่งมูลค่าเป็นเงินจำนวน 10 บาท เป็นต้น

สาขานำร่อง E-Waste Drop Point

  • JAYMART HEADQAUTERS
  • JAY CT-RAMINTRA FL.3
  • JAY CT-HUAMARK FL.G
  • JAY IOT CT-LADPRAO FL.3
  • JAY CT-EASTVILLE FL.2
  • JAY CT-Rama 9 FL.B
  • JAY CT-Rama III FL.3
  • JAY IOT CT-Pinklao FL.3
  • JAY IOT CT-Rama 2 FL.2
  • JAY IOT CT-Bangna 3 FL.5