15 เมษายน 2563

โครงการ ” สมทบทุนเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วย COVID-19”

ฝ่ายจัดการได้รับมอบหมายจากทางรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ประสานงานไปตามโรงพยาบาล ว่าครอบครัว เจ มาร์ท นำโดยคุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา มีความประสงค์ที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางโรงพยาบาล โดยการสมทบทุนเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วย “COVID-19” ให้กับโรงพยาบาลของภาครัฐ ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลศิริราช 2. โรงพยาบาลรามาธิบดี 3. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 4. โรงพยาบาลวชิระ 5. โรงพยาบาลชลประทาน และ 6. โรงพยาบาลยะลา มูลค่ารวมทั้งสิ้น 600,000 บาท