19 มีนาคม 2557

“JMART” ควง “JMT” และ “เจเอเอส แอสเซ็ท” ยกทีมผบห. ร่วมงาน Opp Day

คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (ที่2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือJMART และประธานกรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT คุณยุวดี พงษ์อัชฌา (ที่3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) คุณปิยะ พงษ์อัชฌา (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) และคุณนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน (ที่3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสนำเสนอข้อมูลผลประกอบการประจำปี 2556 ภายในงาน Opportunity Day พร้อมทั้ง เปิดแผนความคืบหน้าการเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JMART ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจรับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก