28 กันยายน 2561

MFEC ผนึก JVC เข้าถือหุ้นในบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (MFEC) และนายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด (JVC) ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองบริษัท ในโอกาสพิธีลงนามการเข้าถือหุ้นในบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด โดย JVC ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด ในสัดส่วน 18.92% โดยเป็นการซื้อหุ้นเดิมจาก MFEC และซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 7 แสนหุ้น มูลค่าลงทุน 21 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา Payment Gateway Solution ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ JFIN Decentralized Digital Lending Platform (JFIN DDLP) งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี อาคารเอสเจ อินฟินิท วันบิสซิเนส คอมเพล็กซ์