30 November 2022

มอบอาหารและน้ำ สำหรับผู้ป่วยโควิด

จากสถานการณ์โควิด ที่ยังคงดำเนินต่อมาในปีที่ผ่านมาซึ่งยังคงมีการการระบาดของเชื้อโรคอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในกระบวนการรักษามีทั้งแบบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อร่วมเป็นกำลังใจทั้งแก่บุคลากร และผู้ป่วย เจ มาร์ท จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนอาหาร และน้ำดื่ม เพื่อส่งให้โรงพยาบาลสนามอีกทางหนึ่งด้วย