“บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” (ANTI-CORRUPTION) และพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชัน เจมาร์ท กรุ๊ป ประจำปี 2566
27 October 2023
“บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” (ANTI-CORRUPTION) และพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชัน เจมาร์ท กรุ๊ป ประจำปี 2566
Read More
CLIMATE CARE FORUM 2023
20 October 2023
CLIMATE CARE FORUM 2023
Read More
กิจกรรมวันแม่
11 August 2023
กิจกรรมวันแม่
Read More
Jaymart Step Challenge
19 July 2023
Jaymart Step Challenge
Read More
Jaymart Group จับมือกับ Trash HERO Thailand ร่วมกันเดินเก็บขยะในชุมชนคลองเตย
25 June 2023
Jaymart Group จับมือกับ Trash HERO Thailand ร่วมกันเดินเก็บขยะในชุมชนคลองเตย
Read More
Jaymart Newsletter เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
31 May 2023
Jaymart Newsletter เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
Read More
คนไทยไร้ E-Waste กับ เจมาร์ท
24 May 2023
คนไทยไร้ E-Waste กับ เจมาร์ท
Read More
Jaymart Pop Up Market กิจกรรมตลาดใจ
31 March 2023
Jaymart Pop Up Market กิจกรรมตลาดใจ
Read More
กิจกรรม “ปันน้ำใจให้น้อง”
31 December 2022
กิจกรรม “ปันน้ำใจให้น้อง”
Read More
มอบอาหารและน้ำ สำหรับผู้ป่วยโควิด
30 November 2022
มอบอาหารและน้ำ สำหรับผู้ป่วยโควิด
Read More
กิจกรรม Jaymart Charity “พลังใจ ให้โลหิต”
30 November 2022
กิจกรรม Jaymart Charity “พลังใจ ให้โลหิต”
Read More
กิจกรรม “เจมาร์ท ปันรัก รับ เพื่อให้”
30 November 2022
กิจกรรม “เจมาร์ท ปันรัก รับ เพื่อให้”
Read More
หลักสูตร “Effective Coaching For Sales Leader”
30 November 2022
หลักสูตร “Effective Coaching For Sales Leader”
Read More
การดำเนินกิจกรรมของเจมาร์ท เพื่อลดพลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์
30 November 2022
การดำเนินกิจกรรมของเจมาร์ท เพื่อลดพลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์
Read More
Jaymart Solar rooftop เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2565
30 November 2022
Jaymart Solar rooftop เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2565
Read More
กิจกรรม “Jaymart Social Impact”
29 November 2022
กิจกรรม “Jaymart Social Impact”
Read More
หลักสูตร "เทคนิค Coaching ด้วย ใจ"
29 November 2022
หลักสูตร "เทคนิค Coaching ด้วย ใจ"
Read More
โครงการ “อาวุโส So Smart”
31 October 2022
โครงการ “อาวุโส So Smart”
Read More
กิจกรรมมอบรางวัล “Long Service Awards Ceremony”
31 October 2022
กิจกรรมมอบรางวัล “Long Service Awards Ceremony”
Read More
กิจกรรม “Town Hall”
03 October 2022
กิจกรรม “Town Hall”
Read More