30 November 2022

กิจกรรม “เจมาร์ท ปันรัก รับ เพื่อให้”

หนึ่งในโครงการดีๆ ที่ต่อยอดจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท คือ การนำ Jaybird NFT Collection 2022 ชุด Special Rare ที่บริษัท เจมาร์ท โมบาย เป็นผู้ออกแบบและสร้างไว้ในรูปแบบ NFT นำออกมาประมูลเพื่อนำรายได้จากการประมูลไปบริจาค สมทบทุนการจัดสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย