24 April 2019

JMART จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายพิศณุ พงษ์อัชฌา (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง เมื่อเร็วๆนี้ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้ง สร้างความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้นปี 2562 จะเป็นอีกปีที่ดีที่สุดของเจมาร์ท