ประมวลภาพตรวจสุขภาพประจำปี 2565 วันที่ 12-13 กันยายน 2565
12 September 2022
ประมวลภาพตรวจสุขภาพประจำปี 2565 วันที่ 12-13 กันยายน 2565
Read More
หลักสูตร “Up Skill & Re Skill” สำหรับผู้จัดการสาขา และพนักงานขาย
31 August 2022
หลักสูตร “Up Skill & Re Skill” สำหรับผู้จัดการสาขา และพนักงานขาย
Read More
จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พลังใจ ร่วมใจ...ต่อต้านคอร์รัปชัน”
31 August 2022
จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พลังใจ ร่วมใจ...ต่อต้านคอร์รัปชัน”
Read More
ปฏิบัติการลดโลกร้อน ร่วมกับโครงการ Care the Whale
04 August 2022
ปฏิบัติการลดโลกร้อน ร่วมกับโครงการ Care the Whale
Read More
ปฏิบัติการลดโลกร้อน ร่วมกับโครงการ Care the Bear
18 June 2022
ปฏิบัติการลดโลกร้อน ร่วมกับโครงการ Care the Bear
Read More
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
09 May 2022
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
Read More
กิจกรรม “มอบของขวัญให้พนักงาน”
28 February 2022
กิจกรรม “มอบของขวัญให้พนักงาน”
Read More
กิจกรรม “Enjoy Smarter Run”
26 February 2022
กิจกรรม “Enjoy Smarter Run”
Read More
Jay Mart gived old calendars to make valuable old ones. For learning for children Visually impaired
09 January 2021
Jay Mart gived old calendars to make valuable old ones. For learning for children Visually impaired
Read More
CSR activity for Ban Nong Phai School (Yod Rat Bamrung), Chonburi Province
08 December 2020
CSR activity for Ban Nong Phai School (Yod Rat Bamrung), Chonburi Province
Read More
The brewing project for doctors
08 May 2020
The brewing project for doctors
Read More
Donation project for the purchase of COVID-19 medical equipment
15 April 2020
Donation project for the purchase of COVID-19 medical equipment
Read More
“Awuso So Smart” Project
06 April 2019
“Awuso So Smart” Project
Read More
Donation for Nawamin 84 Building at Siriraj Hospital on 11 December 2018
06 April 2019
Donation for Nawamin 84 Building at Siriraj Hospital on 11 December 2018
Read More
Bathroom activities for children at Ban Nong Ket School, Kanchanaburi Province
06 April 2019
Bathroom activities for children at Ban Nong Ket School, Kanchanaburi Province
Read More