หน้าหลัก > ค้นหางาน

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
สมัครงาน
09 ส.ค. 2560

พนักงานขายคอนโดมิเนียม  

1 อัตรา

1. ให้บริการลูกค้าในการจอง       
2. บริหารจัดการงานขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด       
3. ศึกษารายละเอียดของโครงการและคู่แข่ง        
4. ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา       
5. ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงิน        
6. รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการดำเนินบริการการขาย        
7. ส่งมอบคอนโด และดูแลหลังการขาย        
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย      

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
26 ก.ค. 2560

เจ้าหน้าที่ออนไลน์การตลาด (The Jas รามอินทรา)  

1 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน ภายนอก
ประสานงานการตลาดทุกศูนย์การค้า
ดูแลสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ต่างๆ เพื่อแแจ้ง โปรโมชั่น ต่างๆ
ควบคุมต้นทุนในการทำ โปรโมชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
25 ก.ค. 2560

เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง  

2 อัตรา

ควบคุมแลจัดการงานช่างภายในโครงการศูนย์การค้า
- ควบคุมดูแลและหรือซ่อมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ประปา แก๊ส ภายในโครงการศูนย์การค้า
- ตรวจเช็คดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยในโครงการศูนย์การค้า
- และงานอื่นๆที่รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
25 ก.ค. 2560

บุคคล  

1 อัตรา

1.ดำเนินการสรรหา / คัดเลือกบุคลากรให้กับหน่วยงานต่างๆตลอดจนวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ให้คำแนะนำในการกำหนดอัตราค่าตอบแทน
2.ดูแลรับผิดชอบ และประสานงานการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร
3.ประสานงานกับกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง และสัญญาการจ้างบุคลากร
4.การปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่
5.ดูแลสวัสดิการบุคลากร
6.สอบสวน สืบสวน กรณีพนักงานผิดระเบียบ/ข้อบังคับ
7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
25 ก.ค. 2560

เจ้าหน้าที่บริหารและขายพื้นที่เช่า (The Jas รามอินทรา  

2 อัตรา

1.บริหารและขายพื้นที่เช่าของโครงการในกรุงเทพและปริมณฑลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2.บริหารพื้นที่ Event และพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ
3.นำเสนอและขายสื่อโฆษณาภายในโครงการ
4.นำเสนอขายและรวมถึงซึ่งได้มาของรายได้อื่นของโครงการ
5.จัดทำสัญญาเช่าให้กับลูกค้าที่มาติดต่อขอเช่าและติดตามการชำระค่าเช่าแต่ละเดือน
6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)