หน้าหลัก > ค้นหางาน

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด 

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สมัครงาน
12 ก.พ. 2562

Project Administrator  

1 อัตรา

- จัดทำบันทึกข้อมูลงานเอกสาร

- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมถึงลูกค้าหลักของบริษัท

- ตรวจสอบเอกสารและจัดเอกสารให้เป็นระเบียบ

- ดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ