หน้าหลัก > ค้นหางาน

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
สมัครงาน
19 มิ.ย. 2561

ผู้จัดการแผนก  

1 อัตรา
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
 • ตรวจสอบรายงานสินค้ารับฝากขาย และยอดสรุปการจ่ายเงิน ทุกเดือน
 • ตรวจสอบการตั้งสำรองสินค้าฝากขาย ทุกสิ้นเดือน
 • จัดทำรายงาน Update ยอดคงเหลือ Accrue Rebate ประจำสัปดาห์ เพื่่อนำส่งผู้บริหาร
 • จัดทำ รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบรายงานการส่งคืนสินค้าที่ยังไม่ได้รับใบลดหนี้ และติดตามเอกสารจาก Supplier
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ และสินค้าฝากขาย เพื่่อนำไปบันทึกตามมาตรฐานทางบัญชี
 • จัดทำรายงานสรุปผลต่างจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือนของแผนกคลังสินค้า
 • บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ก่อนการปิดบัญชีประจำเดือน
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน Inventory
 • ประสานงาน และจัดทำรายงานต่างๆ สำหรับผู้สอบบัญชี ในการเข้ามาตรวจสอบงบการเงินทุกไตรมาส
 • เข้าร่วมตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประเภทงาน ไม่ระบุ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
22 ก.พ. 2561

เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด  

1 อัตรา

- ดูแล การจัดกิจกรรม ทางการตลาด การส่งเสริมขาย
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ทำงบประมาณ สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
- ทำแผน ทำเอกสารนำเสนอ สรุปผล การจัดกิจกรรม
- งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
อาคารเจมาร์ท
22 ก.พ. 2561

ผู้จัดการส่วนดูแลลูกค้า ( Exhibition,Event )  

1 อัตรา
 • ออกแบบและวางแผนงาน Exhibition, Event ตามความต้องการของลูกค้า
 • ควบคุมการการออกแบบและการวางแผนก Exhibition, Event ให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • นำเสนอ Presentation เพื่อให้ได้ลูกค้ารายใหม่
 • ประสานงานระหว่างลูกค้า กับทีมงานภายในบริษัท ฯ 
 • วิเคราะห์แนวโน้มงาน Exhibition, Event ในอนาคต
ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
อาคารเจมาร์ท
28 พ.ย. 2560

พนักงานขายมือถือ ประจำซิงเกอร์ สาขาชลบุรี  

2 อัตรา

1.จัดเตรียมพื้นที่ขายสินค้า และอุปกรณ์สำนักงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย

2.ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ

3.ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการการชำระเงิน และโปรโมชั่นต่างๆ

4.เชียร์ขายสินค้าประเภทมือถือ และอุปกรณ์เสริม

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
102/25-27 ม.2 ถ.อบต.เสม็ด (เยื้องการไฟฟ้า) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
28 พ.ย. 2560

พนักงานขายสินเชื่อ ประจำสาขาเซ็นทรัลระยอง  

2 อัตรา

1.จัดเตรียมพื้นที่ขายสินค้า และอุปกรณ์สำนักงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย

2.ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ

3.ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับเอกสารในการขอสินเชื่อ

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
99,99/1 ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
22 พ.ย. 2560

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีทั่วไป  

1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบการตั้งเจ้าหนี้ซื้อสินค้า
 • ควบคุมและตรวจสอบรายงานการฝากขายสินค้า
 • จัดทำรายงานต่างๆนำเสนอผู้บริหาร
 • ปิดบัญชีรายเดือนให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
 • จัดทำรายละเอียดประกอบการเงินที่เกี่ยวข้อง
ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
สำนักงาน รามคำแหง