หน้าหลัก > สภาพแวดล้อมการทำงาน
สงกรานต์ บานตะไท

สงกรานต์ บานตะไท

2017-08-25 18:38:25

สงกรานต์ บานตะไท

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย โดยได้จัดให้มีการับฟังธรรม รับพรปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นอกจากนี้ยังมีการรดน้าดาหัวขอพร จากผู้บริหาร