หน้าหลัก > กิจกรรม
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเจ

JAY ACTIVIYS

2019-01-17 11:47:38

บริษัทเจมาร์ทและบริษัทในเครือ ร่วมทำบุญถวายสังฆทานวัน 17 มกราคม 2562 รับปีหมูทอง พระสงฆ์จำนวน 19 รูป เพื่อป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน การใช้ชีวิต ต้อนรับสิ่งใหม่ ๆ ในปี 2562 ปีหมูทอง