Search Job

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
สมัครงาน
14 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์  

20 อัตรา

- รับผิดชอบยอดสินเชื่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- รับผิดชอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- ควบคุมการค้างชำระของลูกค้าให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด

- พิจารณาและวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อนำเสนอพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้า

- ติดตาม ควบคุม ดูแลลูกค้าค้างชำระให้กลับมาชำระในเกณฑืปกติ

- จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ถูกต้องสมบูรณ์

- จัดทำกิจกรรมทางการตลาด ส้รางการรับรู้ให้กับลุกค้าในพื้นที่

- เพิ่มช่องทางลูกค้า

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
JOIN OUR TEAM
:: ข่าวสารและกิจกรรม

:: คำถามที่พบบ่อย

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น. และเสาร์ที่ 1 ของเดือน 8.30-15.00 น.
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
08.00 - 17.00 น.
บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด
08.30-18.00 น.
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด

1. ประกันสังคม
2. สวัสดิการกู้ซื้อบ้านและที่อยู่อาศัย
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. สวัสดิการสินเชื่อเงินกู้ยืม
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. ค่าคอมมิชชั่น

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนเงินสะสม
- ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
- ประกันชีวิต
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ท่องเทียวประจำปี
- ลาพักร้อน

1. สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ