Search Job

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
สมัครงาน
14 ก.พ. 2562

พนักงานขายโทรศัพท์มือถือประจำ Shop Jaymart  

20 อัตรา
- อายุ 20 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป

- อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ

- มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร/ Social network

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
12 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่ธุรการ  

1 อัตรา

- ดูแลและประสานงานโครงการ

- ติดตามสถานะโครงการ , รวบรวมรายงาน Project Status ทุกสัปดาห์ พร้อมจัดทำรายงานสรุปส่งผู้บังคับบัญชา

- ดูแลสัญญา ทำเอกสารเบิกจ่าย ขอซื้อ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

- จัดทำรายงานการประชุม

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
12 ก.พ. 2562

Marketing Communication Manager  

1 อัตรา

- จัดทำ Marketing Communication Plan

- ดูแลเรื่อง Brand ภาพลักษณ์ ขององค์กร

- สื่อโฆษณา Media ต่างๆ มีความรู้เรื่องสื่อไหนที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ มีประสิทธิภาพ เหมาะกับการสื่อสาร ภายได้ Budget ที่จำกัด

- ประสานงานเรื่อง Corporate Communication/Internal Communication 

- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านการออกแบบ และการผลิตสื่อ Graphic Design

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
12 ก.พ. 2562

HRIS Specialist  

1 อัตรา

- เพศชายหรือหญิง  อายุ 23 - 35 ปี

- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซด์

- มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

- มีทัศนะคติในเชิงบวก

- มีทักษะการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้จ้างงานได้ดี ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
12 ก.พ. 2562

Web Programmer  

1 อัตรา

- พัฒนาโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย หรือตาม Requirement

- สร้าง Website ของบริษัทฯ ให้มีรูปแบบการใช้งาน (Function) ที่ดึงดูด มีและ Content ที่น่าสนใจและความถูกต้อง

- จัดทำระบบสำหรับผู้ใช้ภายใน

- ทำงานร่วมกับทีม HR ในการวางแผนกลยุทธ์ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Online/ Offline

- เน้นประสานงานกับทีม HR เป็นหลัก

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
JOIN OUR TEAM
:: ข่าวสารและกิจกรรม

:: คำถามที่พบบ่อย

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น. และเสาร์ที่ 1 ของเดือน 8.30-15.00 น.
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
08.00 - 17.00 น.
บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด
08.30-18.00 น.
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด

1. ประกันสังคม
2. สวัสดิการกู้ซื้อบ้านและที่อยู่อาศัย
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. สวัสดิการสินเชื่อเงินกู้ยืม
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. ค่าคอมมิชชั่น

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนเงินสะสม
- ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
- ประกันชีวิต
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ท่องเทียวประจำปี
- ลาพักร้อน

1. สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ