Drop Point การรับประกันสินค้าคุณภาพจากเจมาร์ท | Jaymart
 • |
 • Customer Service 0-2308-8000
Services > Drop Point

Drop Point

Facebook Twitter Google
สินค้าคุณภาพจาก เจ มาร์ท หากเครื่องมีปัญหา ภายใน 7 วัน ยินดีรับประกันเปลี่ยนคืน รับประกันเปลี่ยนเครื่องภายใน 7 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงินเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้
** เป็นเครื่องที่เสียภายใต้การใช้งานปกติ และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเท่านั้น **
*** ไม่รับเปลี่ยนเครื่องในกรณีที่ สติ๊กเกอร์รับประกันฉีกขาด ,เครื่องมีร่องรอยการตก, เครื่องตกน้ำ, หน้ากากเป็นรอย, อุปกรณ์ไม่ครบ ***
Brand เปลี่ยนสินค้าใหม่ (กรณีลูกค้าซื้อไปพบว่าเครื่องเสีย) เงื่อนไขการรับประกัน
การซ่อมตัวเครื่อง
เงื่อนไขการรับประกัน
การซ่อมอุปกรณ์
iPhone เปลี่ยนไม่ได้ (ลูกค้าติดต่อเปลี่ยนที่ ศูนย์บริการ Vender
โดยตรง AIS Dtac True)
1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า
Nokia เปลี่ยนไม่ได้ (ต้องซื้อ Mobile Plus) 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า 6 เดือน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า
Sony Xperia เปลี่ยนไม่ได้ (ต้องซื้อ Mobile Plus) 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า 6 เดือน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า
LG เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า กับเจมาร์ท 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า 6 เดือน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า
Samsung เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า กับเจมาร์ท 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า 6 เดือน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า
Blackberry เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า กับเจมาร์ท 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า 6 เดือน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า
HTC เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า กับเจมาร์ท 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า
Acer เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า กับเจมาร์ท 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า
Asus เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า กับเจมาร์ท 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า
OPPO เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า กับเจมาร์ท 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า 6 เดือน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า
Infinty เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า กับเจมาร์ท 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า 6 เดือน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า
Huawei เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า กับเจมาร์ท 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า 6 เดือน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า
Sharp เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า กับเจมาร์ท 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า
Lenovo เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า กับเจมาร์ท 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า 6 เดือน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า
jFone เปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า กับเจมาร์ท 1 ปี จาก Invoice ซื้อของลูกค้า 6 เดือน จาก Invoice ซื้อของลูกค้า

สินค้าอยู่ภายใต้เงือนไขการรับประกันจากผู้ผลิต ลูกค้าสามารถส่งสินค้าเข้ารับบริการได้ ตามศูนย์บริการของแต่ยี่ห้อรายละเอียด ดังนี้

การเก็บค่าดำเนินการ รับ-ส่ง เครื่องซ่อมโทรศัพท์มือถือ ทุกยี่ห้อ เข้าศูนย์ซ่อมฯ

 1. ฟรี ค่าดำเนินการส่งเครื่องซ่อมเข้าศูนย์
      - สมาชิก Mobile Plus (ตามอายุของบัตรฯ)
      - ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯภายใน 1 เดือน (นับจากวันที่ Invoice)
 2. เก็บค่าดำเนินการ รับ-ส่งเครื่องซ่อมเข้าศูนย์ฯ 50 บาท
      - ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับบริษัทฯ เกิน 1 เดือน(นับจากวันที่ Invoice)
 3. เก็บค่าดำเนิการ รับ - ส่งเครื่องซ่อมเข้าศูนย์ฯ 200 บาท
      - ลูกค้า เครื่องหมดอายุการรับประกัน 1 ปี
      - ไม่ใช่ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ

บริษัท เจมาร์ท จำกัด มหาชน เป็นผู้จัดจำหน่าย และบริการรับส่งเครื่องเข้าซ่อม
ณ ศูนย์รับซ่อมต่าง ๆ เท่านั้น ดังนั้นระยะเวลาการซ่อมเครื่องจึงขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมของแต่ละศูนย์ ฯ