บริการ JAY MART Home Delivery 023088000 | JAY MART
  • |
  • Customer Service 0-2308-8000
Services >Home Delivery

Home Delivery

Facebook Twitter Google

เปิดให้บริการรับคำสั่งซื้อสินค้า สอบถามข้อมูล
รับคำเสนอแนะติชม ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 9.00 – 18.00 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับสั่งซื้อสินสั่งซื้อสินค้าโทรศัพท์มือถือ และ อุปกรณ์เสริม  โดยติดต่อโดยตรงผ่าน Jaymart Call Center 02-3088000 กด 0
เงื่อนไขการชำระเงิน

- เงินสด (กรณียอดเงินเกิน 10,000 บาท ต้องชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทก่อน)

- โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร
สาขา
บัญชี
เลขที่บัญชี
กรุงเทพ
คลองตัน
กระแสรายวัน
135-3-08470-8
ไทยพาณิชย์
คลองตัน
ออมทรัพย
028-292-249-2
กรุงศรีอยุธยา
พัฒนาการ
กระแสรายวัน
168-0-00507-3
กสิกรไทย
คลองตัน
กระแสรายวัน
727-1-00861-3
กรุงไทย
พัฒนาการ
กระแสรายวัน
064-601-5354

หมายเหตุ
• เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่ webmaster@jaymart.co.th หรือแฟกซ์มาที่ 02-3088001
• กรณีลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว  ไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
      • จัดส่งโดย EMS มีเงื่อนไขดังนี้
       จัดส่ง ฟรี ทั่วประเทศ  กรณีโทรศัพท์มือถือ สั่งสินค้ามูลค่ารวม เกิน 1,500 บาท กรณีส่งสินค้าอุปกรณ์เสริม สั่งสินค้ามูลค่ารวม เกิน 1,000 บาท  หากไม่เกินคิดค่าบริการจัดส่งดังนี้
      ประเภทโทรศัพท์มือถือ ราคาต่ำกว่า 1,500 บาท ค่าจัดส่ง 200 บาท
      ประเภทอุปกรณ์เสริม ราคาต่ำกว่า 1,000 บาท  ค่าจัดส่ง 80 บาท
     -   จัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ หลังได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
     -   โทรศัพท์มือถือทุกกล่องจะอยู่ในกล่องซีล
     -   จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย ซึ่งที่อยู่ในการจัดส่งต้องมีผู้เซ็นต์รับสินค้า
     -   สามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx
     -   การจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหาย กรณีกล่องสินค้าบุบ เสียหายอันเนื่องมาจากการจัดส่ง หรือ กรณีมีผู้เซ็นต์รับสินค้าโดยที่ไม่ใช่ผู้สั่งซื้อสินค้า และ หากไม่มีผู้เซ็นต์ รับสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับมาที่บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะต้องเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งในรอบที่ 2 เป็นจำนวนเงิน  200  บาท

      • จัดส่งโดย  Mr.Speed หรือ พนักงานจัดส่ง   มีเงื่อนไขดังนี้
       จัดส่งเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล  (กรุณาตรวจสอบพื้นที่ที่ให้บริการจัดส่งก่อน) โทร. 02-3088000
      -   จัดส่ง ฟรี สำหรับการสั่งสินค้ามูลค่ารวม เกิน  6,000  บาทขึ้นไป  (หากไม่เกิน  คิดค่าบริการจัดส่ง 200 บาท)
      -   ให้บริการจัดส่ง เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. 
      -   จัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ หลังได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ หรือ หลักฐานการชำระเงินแล้ว
      -   โทรศัพท์มือถือทุกกล่องจะอยู่ในกล่องซีล
      -   ผู้รับสินค้าต้องแสดงบัตรประชาชน (ตัวจริง) พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่จัดส่ง 1 ใบ
      -   กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนเซ็นต์รับ หากเซ็นต์รับสินค้าแล้วไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้

      • รับสินค้าเองที่สาขาเจมาร์ท      มีเงื่อนไขดังนี้
       เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าในราคาปกติเท่านั้น
      -   รับสินค้าเองที่สาขาได้ในกรณีที่สาขานั้น ๆ มีสินค้า  แต่หากไม่มีสินค้า ทางบริษัทฯ จะประสานงานโอนสินค้า
    ไปยังสาขาให้  ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน
      -   ผู้รับสินค้าต้องเป็นบุคคลเดียวกันหรือชื่อเดียวกันกับที่ผู้สั่งซื้อแจ้งไว้
      -   ผู้รับสินค้าต้องแสดงบัตรประชาชน (ตัวจริง) พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่สาขา 1 ใบ
      -   กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนเซ็นต์รับ หากเซ็นต์รับสินค้าแล้วไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้

การรับประกันสินค้า
     สินค้ามีการรับประกันโดยผู้ผลิต ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละ Brand สินค้า